Job Search for Transitioning Military and Veterans

Project Manager Bouw Antwerp, BEL

At Fluor, we are proud to design and build projects and careers. This requires teams that are as unique as the projects we execute. We are committed to fostering a work environment that embraces Diversity, Equity, and Inclusion (DE&I) for all so our employees and stakeholders benefit from the creative solutions derived as a result of embracing differences.

Job Description:

Fluor is een van de grootste wereldwijde engineering-, procurement-, fabricage-, constructie- en onderhoudsbedrijven met projecten en kantoren op zes continenten.

Fluor Engineering NV, gevestigd in Antwerpen, richt zich op het ontwikkelen van langetermijnrelaties met klanten bij het revamping, debottlenecken en uitbreiden van de productiecapaciteit van hun bestaande faciliteiten in alle sectoren van de Procesindustrie in België: Chemie, Petrochemie, Energie, Life Sciences, Voeding, Farmacie, Recycling, …

Het kantoor in Antwerpen levert de volledige projectuitvoering: van conceptuele engineering, basisengineering en detailengineering tot inbedrijfstelling en bouwondersteuning.

Momenteel zijn we op zoek naar een ervaren Project Manager Bouw.

Deze functie is verantwoordelijk voor het managen van projecten en dit zowel op het vlak van de bouw van nieuwe installaties als de realisatie van aanpassingen aan bestaande installaties.

Deze rol omvat volgend taken- en verantwoordelijkheidspakket:

• Leiden, organiseren, uitvoeren, evalueren en bijsturen van studies en projecten, zoals bouw van nieuwe

(onderdelen van) installaties alsook realisatie van aanpassingen aan bestaande installaties met als doel

het project optimaal op te leveren aan de opdrachtgever.

 • Uitwerken en vertalen van de behoefte in een technisch concept.

 • Uitvoeren van de nodige studie(s) resulterend in technische lastenboeken.

 • Leiden van de uitvoering, de oplevering en indienststelling van installaties.

• Plannen en rapporteren met betrekking tot het project met als doel een tijdige realisatie te bekomen en

bovendien de stakeholders op de hoogte te houden van het projectverloop.

 • Opstellen, bewaken en bijsturen van de planningen en projectgerelateerde documenten.

 • Rapporteren aan betrokken stakeholders met betrekking tot o.a. projectstatus en budget.

• Beheren en samenstellen van het volledige projectdossier met de bijhorende procedurele en administratieve opvolging met als doel de naleving van de geldende wetgeving, procedures en voorschriften te garanderen.

 • Borgen dat technische- en veiligheidsspecificaties geïmplementeerd worden.

 • Bewaken dat projectgerelateerde vergunningsdocumenten worden opgesteld.

 • Bundelen van projectgerelateerde dossiers en borging van de volledigheid en correctheid van informatie (constructiedossier, as-built dossier, etc.).

• Coördineren van de werkzaamheden binnen het project met als doel het project op een kostenefficiënte wijze tot

een goed einde te brengen.

 • Samenstellen en bijsturen van projectbudgetten, financiële opvolging tijdens de uitvoering en opstellen

van het eindrapport.

 • Evalueren van projectdocumenten van (onder)aannemers, studiebureaus, etc.

 • Samenstellen en goedkeuren van dossiers om bestellingen of (openbare) aanbestedingen mogelijk te

maken.

• Samenstellen en aansturen van een projectteam van interne en/of externe medewerkers bij de uitvoering van hun taken met als doel het project voor de opdrachtgever efficiënt uit te voeren.

 • Coördineren van de werkzaamheden van de teamleden en hierbij toezien op een correcte en veilige uitvoering van de taken.

 • Detecteren van conflicten en hierop inspelen tijdens de verschillende projectfasen.

• Verlenen van technisch advies aan interne en externe partijen met als doel aan de projectdoelstellingen te

voldoen.

 • Samen met de experten bepalen wat de best beschikbare technologie is die toegepast dient te worden.

 • Zorgen dat de input van de verschillende experten gebundeld wordt en nodig & voldoende is zodat het geheel kostenefficiënt is.

 • Bij het introduceren van nieuwe technieken/technologie zorgen dat deze goed in de organisatie verspreid worden.

• Fungeren als leidinggevende in functie van de wetgeving overheidsopdrachten met als doel over een geldig mandaat te beschikken om de externen aan te sturen binnen de projectdoelstellingen.

 • Proces in goede banen leiden om een geldig contract te sluiten, gaande van startnota tot gunningsverslag.

 • Opstellen en versturen van PV’s (vb. ingebrekestelling).

 • Opvolgen van aannemers tijdens de uitvoering van het project.

Job ID: 141726BR

City: Antwerp

State: Antwerp

Country: Belgium

We are an equal opportunity employer that recognizes the value of a diverse workforce. All qualified individuals will receive consideration for employment without regard to race, color, age, sex, sexual orientation, gender identity, religion, national origin, disability, veteran status, genetic information, or any other criteria protected by governing law.