Risico Manager

Gorinchem, NLD
Apply

At Fluor, we are proud to design and build projects and careers. This requires teams that are as unique as the projects we execute. We are committed to fostering a work environment that embraces Diversity, Equity, and Inclusion (DE&I) for all so our employees and stakeholders benefit from the creative solutions derived as a result of embracing differences.

Job Description:

Fluor Infrastructure B.V. is onderdeel van Fluor Corporation, een wereldwijd opererende organisatie met meer dan 45.000 medewerkers. Fluor bedient vele industrieën - Infrastructuur, maar bijvoorbeeld ook Energy & Chemicals, Advanced Technology & Life Sciences.

Fluor Infrastructure richt zich op het managen van grote infraprojecten en het daarbij beheersen van risico's, tijd, geld en kwaliteit. Vaak werken we in consortiumverband, in nauwe samenwerking met onze partners. Onze impact op de projecten is vanwege onze centrale en integrale rol groot.

Wij zijn op zoek naar een ervaren Risico Manager.

Functieomschrijving:

Deze functie houdt zich hoofdzakelijk bezig met het alledaagse risico management binnen onze projecten. Deze functie zal ervoor zorgdragen dat het risico managementproces wordt uitgedragen en volgens plan wordt uitgevoerd. Door middel van een proactieve houding en een gestructureerde werkwijze draag je zorg dat het risicoprofiel doorlopend wordt geanalyseerd, actueel is en dat mitigerende beheersmaatregelen tijdig en aantoonbaar worden doorgevoerd door de actiehouders. De actuele status van het risicoprofiel wordt zowel intern als extern op periodieke basis gerapporteerd, waarbij de risicomanager input levert.

Taken:

• Het organiseren van risicosessies met management verschillende disciplines/teams zoals Ontwerp, Uitvoering, Business Management, etc.;

• Uitdragen en faciliteren van het risicomanagementproces;

• Sturen op tijdig en aantoonbaar doorvoeren van beheersmaatregelen;

• Ondersteunen bij het administeren en analyseren van risico’s;

• Up-to-date houden van het risico management database systeem;

• Analyseren van nieuwe informatie over risico’s en beheersmaatregelen;

• Opstellen van risicorapportage op periodieke basis;

• Ondersteunen van project voortgangs rapportage proces

• Ondersteunen van diverse activiteiten binnen project controls team

Job ID: 145746BR

City: Gorinchem

State: *TBD

Country: Netherlands

We are an equal opportunity employer that recognizes the value of a diverse workforce. All qualified individuals will receive consideration for employment without regard to race, color, age, sex, sexual orientation, gender identity, religion, national origin, disability, veteran status, genetic information, or any other criteria protected by governing law.